Pirkimo taisyklės

 

PIRKIMO TAISYKLĖS

 1. Bendrosios nuostatos

Šios  Pirkimo taisyklės (toliau Pirkimo taisyklės, Taisyklės) taikomos užsakant bei perkant prekes ir paslaugas Platformoje (toliau – Platforma, Internetinė parduotuvė, Interneto svetainė) kokybiskibatai.lt.

Šios Taisyklės nustato pirkimo-pardavimo proceso eigą, Pirkėjo bei Pardavėjo teises bei pareigas.

Prieš pateikdamas užsakymą Platformoje kokybiskibatai.lt Pirkėjas privalo atidžiai susipažinti su šiomis Taisyklėmis. Pirkėjui leidžiama pateikti užsakymą Platformoje kokybiskibatai.lt tik kai jis patvirtina, kad susipažino su šiomis Taisyklėmis bei sutinka, kad jos būtų taikomos Pirkėjo ir Pardavėjo tarpusavio santykių, kurie atsiranda po šio užsakymo išsiuntimo ir yra susiję su šiuo užsakymu, reglamentavimui. Sutikus su Taisyklėmis bei pateikus užsakymą kokybiskibatai.lt platformoje, šių taisyklių nuostatos tampa privalomos Pirkėjui ir Pardavėjui (toliau Šalims). Jeigu Pirkėjas nesutinka su šiomis Taisyklėmis, jis negalės pateikti užsakymo ir atitinkamai negalės pirkti prekių ir paslaugų per Platformą kokybiskibatai.lt.

I.Į. „Kizina Dia“ deklaruoja, kad šiose Pirkimo Taisyklėse įtvirtintos nuostatos visiškai atitinka LR teisės aktų reikalavimus, netalpina jokių „užslėptų“ prievolių Pirkėjams, atitinka geros moralės normas bei socialiai atsakingo verslo praktikai.

 

 1. Pagrindinės sąvokos

Pardavėjas – internetinės parduotuvės kokybiskibatai.lt valdytojas ir tuo pačiu pardavėjas yra: M. Pavlovskio I.Į. „Kizina Dia“, Įm. kodas 300132147, PVM  kodas: LT100002511213, buveinės adresas Taikos g. 132-7, Vilnius, LT-05226, atsiskaitomosios sąskaitos Nr. LT884010042403793337 AB bankas LUMINOR. Duomenys apie Pardavėją kaupiami ir saugomi – Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registre, registro tvarkytojas Valstybės įmonė Registrų centras.

Pirkėjas

 1. Veiksnus fizinis asmuo (atitinkantis veiksnumo kriterijus, kaip juos nustato LR įstatymai), kuriam užsakymo pateikimo diena yra sukakę 18 metų;
 2. Juridinis asmuo.

Prekė – Internetinėje parduotuvėje pavaizduota ir aprašyta Prekė, kurią Pardavėjas sutinka parduoti Pirkėjui už interneto svetainėje pateiktą kainą. Pardavėjas turi teisę vienašališkai nustatyti, kokias prekių savybes pateikti prekės aprašyme, kiek ir kokios kokybės pateikti prekės atvaizdų. Prekių aprašyme pateiktos nuotraukos ir kita vizualinė informacija yra tik iliustracinio pobūdžio. Pardavėjas visais atvejais neatsako, jeigu tarp realios prekės išvaizdos ir šios prekės aprašyme pateiktų nuotraukų būna neatitikimų. Pardavėjas deklaruoja, kad deda visas pastangas, kad užtikrintų kuo geresnį nuotraukų atitikimą realiai prekės išvaizdai. Pirkėjo ekrane matomo vaizdo neatitikimas realiai prekės išvaizdai dažniausiai atsiranda dėl prekių fotografavimo ypatumų (apšvietimas ir pan.) bei ekrano techninių savybių.

Paslaugos – su prekėmis susijusios ar nesusijusios Paslaugos, kurias Pardavėjas parduoda ar suteikia nemokamai (parduoda už 0 eurų)  kokybiskibatai.lt Platformoje (pvz. prekių pristatymo paslauga ir pan.)

Kaina – Prekės aprašyme nustatyta kaina, už kurią Pardavėjas sutinka parduoti Prekę Pirkėjui. Paslaugų kaina pateikiama Interneto svetainės kokybiskibatai.lt skiltyse, kuriose yra pateiktas konkrečių paslaugų aprašymas bei kita su paslaugomis susijusi informacija (pvz. skiltyje „pristatymo informacija“ pateikiama visa informacija apie pristatymo paslaugą, įskaitant kainas ir pan.). Visos kainos nurodytos su PVM. Pardavėjas turi teisę savo nuožiūra nevaržomai keisti prekių ir paslaugų kainas iki to momento, kol pirkėjas nepateikia užsakymo. Gavęs užsakymą, Pardavėjas įsipareigoja parduoti Pirkėjui užsakyme nurodytas prekes ir paslaugas už tą kainą, kuri nurodyta užsakyme, išskyrus atvejus, kai užsakyme nurodytos prekės jau išparduotos ir dėl šios priežasties Pirkėjas užsakymo nepatvirtina (plačiau „Pirkimo proceso eiga“).

Užsakymas – internetinėje parduotuvėje užpildyta forma, kurią Pirkėjas išsiunčia Pardavėjui paspausdamas mygtuką „PIRKTI“. Užsakymą sudaro  Pirkėjo pageidaujamas Prekių krepšelis, susijusios Paslaugos, Pirkėjo informacija, bendra mokėtina suma ir pan. Užsakymas savaime nėra pirkimo-pardavimo sutartis tol, kol Pardavėjas nepatvirtina užsakymo o Pirkėjas nesumoka Pardavėjui užsakyme nurodytos sumos. Jeigu pardavėjas patvirtina tik dalį užsakyme pateiktų Prekių ir/arba Pirkėjas apmoka tik dalį užsakytų Prekių, laikoma, kad pirkimo-pardavimo sutartis sudaroma tik toms Prekėms ir Paslaugoms, kurios buvo Pardavėjo patvirtintos ir Pirkėjo apmokėtos. Užsakymo patvirtinimo ir apmokėjimo tvarka pateikta toliau šiose Taisyklėse.

 

 1. Pirkimo proceso eiga

3.1 Pirkimo procesas prasideda nuo Užsakymo, kuris susidaro iš sekančių etapų:

 • Krepšelio formavimas. Susipažinęs su Prekių aprašyme pateikta informacija bei turint ketinimą pirkti tam tikrą Prekę, Pirkėjas iš specifikacijų sąrašo pasirenka visas pageidaujamas Prekės savybes (pvz. dydį) ir paspaudžia mygtuką „Į Krepšelį“ – Prekė perkeliama į „krepšelį“. Pasirinkęs tokiu būdu visas pageidaujamas Prekes, Pirkėjas gali pereiti į savo „krepšelį“, kuriame atliekamas galutinis krepšelio formavimas. Krepšelyje saugomos visos Pirkėjo pasirinktos Prekės, nurodant jų kainas bei kiekius. Apsilankęs savo krepšelyje Pirkėjas turi galimybę jį peržiūrėti bei koreguoti. Šiame etape Pirkėjas gali keisti pasirinktų Prekių kiekius arba jas šalinti iš krepšelio. Taip pat šiame puslapyje pateikta Prekių pristatymo kaina bei bendra krepšelio suma. Jeigu Pirkėjui viskas tinka, Pirkėjas spaudžia mygtuką „TOLIAU“.
 • Duomenų įvedimas. Šiame etape Pirkėjas įveda savo duomenis. Tai jis gali padaryti 2 būdais: sukurti savo „paskyrą“ arba įvedinėti duomenis kaskart, kai pateikiamas naujas užsakymas. Pirkėjo paskyra yra apsaugota vartotojo vardu ir slaptažodžiu. Pardavėjas deda visas pastangas, kad apsaugotų Pirkėjo asmens duomenis (daugiau apie asmens duomenų apsaugą skaitykite Privatumo politikoje). Prašome Pirkėjų pateikti šiuos duomenis: vardą, pavardę, įmonės pavadinimą (jeigu perka įmonė), adresą, pašto kodą, kontaktinį telefono numerį, elektroninio pašto adresą. Pirkėjas privalo pateikti tik teisingus ir tikslius duomenis. Pardavėjas neatsako už atvejus, kai Prekės nepasiekia Pirkėją dėl to, kad užsakyme Pirkėjas pateikia neteisingus ar netikslius duomenis. Patikrinus įvestus duomenis, Pirkėjas pasirenka apmokėjimo būdą bei spaudžia mygtuką „APMOKĖTI“. 

3.2 Prekių ir paslaugų apmokėjimas.
Pirkėjas turi 2 galimybes apmokėti užsakymą:
1. Apmokėti užsakymą svetainėje užsakymo formavimo metu, pasirinkus variantą „Visi populiariausi mokėjimo būdai”. Tokiu būdu automatiškai suformuojamas mokėjimo nurodymas ir Pirkėjas nukreipiamas į savo elektroninę bankininkystę kur sekant nurodymus ekrane užbaigia užsakymo apmokėjimo procesą. Momentinio apmokėjimo paslaugą kokybiskibatai.lt Platformai teikia trečioji šalis (UAB PAYSERA, mokėjimo įstaiga, turinti Lietuvos Banko išduotą licenciją).
2. Apmokėti užsakymą bankiniu pavedimu. Pasirinkus šį būdą Pirkėjas į užsakyme nurodytą elektroninį paštą gauna elektroninį laišką, kuriame yra nurodyta visa su užsakymu susijusi informacija įskaitant mokėtiną sumą bei bankų sąskaitų numerius, į kurias galima atlikti mokėjimo pavedimą.
Prekės ir Paslaugos laikomos apmokėtomis, kai Pardavėjas gauna į savo sąskaitą visą užsakyme nurodytą sumą. Jeigu Pirkėjas per 7 kalendorines dienas neatlieka bankinio pavedimo bei Prekių neapmoka, Pardavėjas turi teisę užsakymą anuliuoti. Kai pinigai už užsakymą pasiekia vieną iš Pardavėjo banko sąskaitų, laikoma, kad užsakymas yra tinkamai apmokėtas tarp Pirkėjo ir Pardavėjo yra sudaryta pirkimo-pardavimo sutartis.

3.3 Užsakymo patikrinimas. Gavęs Pirkėjo užsakymą, Pardavėjas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas patikrina, ar jo sandėliuose yra Pirkėjo užsakytos Prekės.

 • Tuo atveju, kai Pirkėjo užsakytų Prekių Pardavėjas neturi (išparduotos), Pirkėjas yra informuojamas, kad užsakymas yra anuliuojamas. Tokiu atveju Pardavėjas per 3 darbo dienas perveda į Pirkėjo sąskaitą visą sumą, kurią Pirkėjas sumokėjo Pardavėjui pateikdamas Užsakymą;
 • Tuo atveju, kai Pardavėjas turi tik dalį Pirkėjo užsakytų Prekių, jis apie tai informuoja Pirkėją. Jeigu Pirkėjas sutinka pirkti dalį Prekių, Pardavėjas Pirkėjo sutikimu koreguoja užsakymą ir gražina dalį sumokėtos sumos už tas prekes, kurių nėra. Pirkėjas turi teisę atsisakyti pirkti ne visas užsakytas Prekes, tokiu atveju užsakymas yra anuliuojamas ir Pirkėjui gražinami visi sumokėti pinigai;

3.4 Prekių pristatymas Pirkėjui. Prekių pristatymo būdai bei kita su pristatymu susijusi informacija (pvz. pristatymo kaina, terminai ir pan.) pateikiama Interneto svetainėje kokybiskibatai.lt skiltyje „Pristatymo informacija“. Pirkėjas gali rinktis iš kelių pristatymo galimybių. Pasirinkdamas pristatymo būdą (pvz. paštomatą, kurjerių tarnybą ir pan.), Pirkėjas sutinka su šių paslaugų tiekėjų paslaugų teikimo taisyklėmis, su kuriomis jis gali susipažinti paslaugų tiekėjų internetiniuose puslapiuose. Nuo tos akimirkos, kai Pardavėjas išsiunčia prekes, laikoma, kad Pardavėjas išpildė visus savo įsipareigojimus, susijusius su Prekių pristatymu Pirkėjui. Priimdamas Prekes iš kurjerio, Pirkėjas turi atidžiai apžiūrėti pakuotę. Pirkėjas turi teisę nepriimti Prekių tuo atveju, jeigu pakuotėje aptinkami pažeidimai. Tokiu atveju Pirkėjas užfiksuoja šį faktą visomis įmanomomis priemonėmis dalyvaujant kurjeriui, bei kiek įmanoma skubiau susisiekia su Pardavėju bei praneša jam apie šį faktą. Jeigu Pirkėjas priima iš kurjerio prekes, visais atvejais laikoma, kad Pirkėjas priėmė Prekes nepažeistoje pakuotėje.

3.5 Prekių gražinimas. Visa su prekių gražinimu susijusi informacija pateikta Interneto svetainės kokybiskibatai.lt skiltyje „Gražinimo informacija“. Prekių gražinimas ir skundų nagrinėjimas atliekamas LR Įstatymų nustatytais atvejais ir tvarka, nebent Pardavėjas sutinka taikyti Pirkėjui palankesnes gražinimo sąlygas, susitarus su juo apie tai konkrečiais atvejais.

 1. Šalių teisės ir pareigos

4.1 Pirkėjo teisės ir pareigos:

 • Pirkėjas turi teisę naudotis Platforma kokybiskibatai.lt prekių ir paslaugų pirkimui šių Taisyklių  nustatyta tvarka.
 • Pirkėjas visais atvejais privalo sąžiningai ir teisingai naudotis Internetine parduotuve, nekenkti jos darbui ar stabiliam veikimui. Pirkėjui nesilaikant šios pareigos, Pardavėjas turi teisę be išankstinio perspėjimo apriboti Pirkėjo galimybę naudotis Internetine parduotuve ir neatsako už jokius su tuo susijusius Pirkėjo nuostolius.

4.2 Pardavėjo teisės ir pareigos:

 • Pardavėjas įsipareigoja nuolat tobulinti platformą kokybiskibatai.lt, pritaikant ją besikeičiantiems vartotojų poreikiams bei Teisės aktų reikalavimams.
 • Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumą, Pirkėjo asmens duomenis tvarkyti tik šių Taisyklių, Privatumo politikos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
 • Pardavėjas turi teisę keisti šias Taisykles. Nauja Taisyklių redakcija įsigalioja nuo dienos, nurodytos Taisyklių „Baigiamųjų nuostatų“ 1 punkte arba nuo naujos redakcijos Taisyklių paskelbimo Interneto svetainėje kokybiskibatai.lt dienos (jeigu paskelbimo data yra vėlesnė, negu Baigiamosiose nuostatose nustatyta diena) ir galioja visiems santykiams, atsiradusiems tarp Šalių po naujų Taisyklių įsigaliojimo. Iki naujų Taisyklių įsigaliojimo dienos atsiradusiems Šalių tarpusavio santykiams ir įsipareigojimams taikoma Taisyklių redakcija, kuri galiojo santykių atsiradimo dieną (pvz. užsakymo pateikimo dieną ir pan.).
 • Pardavėjas įsipareigoja laikytis visų reikalavimų, nurodytų šiose Taisyklėse.
 1. Baigiamosios nuostatos

5.1 Ši Taisyklių redakcija įsigalioja nuo 2023 m. spalio 11 d.

5.2 Visiems šiose Taisyklėse nurodytiems Šalių santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

5.3 Visi ginčai, kylantys tarp Šalių dėl šių Taisyklių taikymo, sprendžiami Šalių susitarimu, o nepavykus susitarti LR Teisės aktų nustatyta tvarka.

5.4 Pardavėjas turi teisę perleisti savo teises ir pareigas tretiesiems asmenims, tačiau toks teisių ir pareigų perleidimas neturės jokios įtakos Pirkėjo teisėms bei Pardavėjo įsipareigojimams pagal šias Taisykles. Tokio perleidimo atveju Pardavėjas informuoja Pirkėją, pateikdamas informaciją apie perleidimą Interneto svetainėje kokybiskibatai.lt.

5.5  Prašymus ar skundus dėl Pardavėjo Internetinėje parduotuvėje įsigytos Prekės Pirkėjas gali pateikti elektroninio vartotojų ginčų sprendimo platformoje  http://ec.europa.eu/odr/.

5.6 Vartojimo ginčus neteismine tvarka sprendžia Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, buveinės adresas Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, www.vvtat.lt.

 

Pirkinių krepšelis